Nemovitostní fondy jako investice s jasnou vizí

Jak vidí trendy v investování očima developera Dušan Dvořák, zakladatel TOP ESTATES?

Díky změnám dnešní turbulentní doby se mnoho investorů ocitlo v situaci, kdy více než dříve diverzifikují rizika a vyhodnocují nové směry investování. Nemovitostní  fondy se tak nestávají pouhým trendem, ale v případě kvalitního portfolia projektů především spolehlivou investicí s jasnou vizí na několik let dopředu.

Už v předchozích stabilnějších letech se ukázalo, že ne vždy mohou odvážná investiční dobrodružství, slibující oslnivé výnosy, dopadnout pro investory dobře. Proto se konzervativnější investice v podobě nemovitostních fondů dostávají znovu na výsluní. Zvlášť pokud investor už netouží po koupi vlastní nemovitosti, ale přesto investice na trhu nemovitostí stále vyhledává.

Flexibilita zdrojů i výnosy bez zdanění

Ve většině případů může investor požádat o doplnění vkladu či výběr zdrojů ve zvoleném časovém horizontu, čímž se pro něj zvyšuje flexibilita investice. Navíc fyzická osoba je osvobozena od placení daně, pokud drží podíl ve fondu alespoň tři roky.

V současné době již existuje celá řada fondů, které se specializují na různé typy nemovitostí a liší se také svým zaměřením - zda jsou pro kvalifikované investory s vyššími vklady či spíše pro drobné střadatele. Při výběru je vhodné se důkladně informovat do čeho fond investuje a zda se nejedná o prázdné společnosti, které příležitosti pro své portfolio na trhu nemovitostí vyhledávají až po naplnění fondu, neboť to může nést zvýšené riziko.

Majetek pod kontrolou

Stabilní developerské společnosti dokážou portfolia kvalitních projektů investorům nabídnout. Od počátku projektu se důsledně věnují výběru lokalit a jejím možnostem, přípravě a architektonickému konceptu a v dalších letech s profesionálním týmem realizaci stavby s detailní kontrolou všech procesů a finančních toků. Hodnota nemovitosti je tak sledována v každé fázi projektu a investoři jsou pravidelně informováni o vývoji a růstu svých investic. Fond se pro developera zároveň stává nástrojem, jak získat dostatek finančních prostředků pro nákup nových investičních příležitostí či financování budovaných projektů. 

Důvěra a garance kvality

Některé společnosti jdou s garancí kvality fondů ještě dále. Statut a pravidla pro výplatu investorů jsou nastaveny tak, aby byly primárně vypláceny závazky z investorských akcií a až po nich lze distribuovat výnos pro akcie vlastníků fondu. Důvěru klientů budují někteří vlastníci fondů také prostřednictvím vkladů svých podílů v projektech, neboť díky úspěšné historii věří v další skvělé realizace a spokojené klienty. Stejně jako v případě našeho investičního fondu.

Víme, do čeho investujeme, věříme naší strategii, máme za sebou mnoho oceněných staveb a spokojených klientů a výnos a návrat investice pro externí investory je pro nás jasnou prioritou.