Novinky z PORTUM TOWERS

Přípravné práce na staveništi bratislavského rezidenčního projektu se opět rozběhly.

Pokračujeme v odstraňování první vrstvy zeminy, probíhá třídění a analýzy, souběžně se vykonává i pyrotechnický dozor.

Více o projektu www.portumtowers.com